Vásárlási feltételek!

Az oldal használatakor a Felhasználó kizárólag önként és a saját nevében járhat el, adhat megrendelést, és adhat meg adatokat!
Az Üzemeltető az általa a szolgáltatás nyújtása során megismert pontokban megjelölt és egyéb úton tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik, a szolgáltatáshoz nyújtásához nem kapcsolódó személyek számára a Felhasználó írásos hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé.
Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján kerül sor.
A megrendelés elküldése a Ptk. 211. § szerinti ajánlattételnek minősül, amely ajánlathoz a Felhasználó kötve van. A Felhasználó ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben az Üzemeltető 48 órán belül nem igazolja vissza elektronikus úton (e-mail) a megrendelés tényét. A megrendelés tényének Üzemeltető általi visszaigazolása esetén a Felhasználó ajánlati kötöttsége az áru kifizetéséig illetve átvételéig meghosszabbodik.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termék, a saját, személyes utasításai alapján személyre szabottan készűl, így az más részére nem értékesíthető, ezért amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt a megrendelési szándékától visszalép, akkor köteles a Szolgáltató ebből fakadó igazolt költségeit teljes körűen megtéríteni!
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelésben leadott hibás, vagy téves adatok alapján elkészített termékért, így azt a megrendelőnek teljes értékű termékként át kell vennie, és ki kell fizetnie!
Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb Weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért.
Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Felhasználó által a megrendelésben megadott adatok alapján elkészített termékkel történő jogszabálysértés elkövetéséért.
A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben felmerülő jogsérelem esetén jogában áll az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.
A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül. Az Üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a Weboldalon elérhető tartalmak felhasználása, másolása, többszörözése, bármilyen módon történő közzététele, és átdolgozása tilos.
Üzemeltető fenntartja a jogot a Weboldalon található bármely információ bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására.
Üzemeletetőnek a Weboldalhoz történő hozzáférést jogában áll esetenként javítás, karbantartás, bárminemű fejlesztés céljából korlátozni.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük